Problem med TVIP-fjärrkontrollen

Ett vanligt problem på TVIP-boxar är att du kan se att fjärrkontrollen till din box inte fungerar. I den här artikeln hjälper vi dig att fixa TVIP-fjärrkontroll som inte fungerar.

Innan du börjar, gör ett test för att se om det är batteriproblem eller inte. Klicka på några knappar på fjärrkontrollen och kontrollera om den röda lampan på fjärrkontrollen blinkar eller inte.
Om den röda lampan INTE blinkar så problemet är fjärrkontrollens batteri, byt batterierna! (om fortfarande samma lyser inte efter byte av batteri så fjärrkontrollen är trasig och du måste köpa en ny).
Om lampan blinkar och fjärrkontrollen inte fungerar är problemet problemet med fjärrkontrollens IR (infraröd). Du kan fixa det genom att göra nedanstående steg.

Hur fixar jag problemet med TVIP IR-fjärrkontroll?

Tryck på “Setting” (vänster sida av S.INFO) och “Recall” (vänster sida om “0”) samtidigt.

Problem med TVIP-fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen mot lådan och tryck och håll ner “S.INFO”-knappen i 10 sekunder.
Denna process kommer att ändra IP-fjärrkodsidan. Efter 10 sekunder kommer du att se meddelandet att “IR-fjärrkodtabellen ändrades”

Problem med TVIP-fjärrkontrollen

Nu har TVIP-fjärrkontrollen återhämtat sig!