STB DNS Problem

YOUR STB IS BLOCKED

Detta var ett tillfälligt problem som var orsakat av några bredbandsoperatörers DNS spoofs som ni vi har kommit runt. För att ordna detta

 

  • Dra ut ström på router och tv box
  • Vänta 20 minuter
  • Sätt in ström i routern
  • Vänta 5 minuter
  • Sätt in strömmen i boxen

Om det inte ordnar era problem så ändra DNS i er router till Google DNS

DNS1: 8.8.8.8

DNS2: 8.8.4.4